Main Page

home arrow-right2 envelop

Management Information Systems

University of Bakırçay, İzmir

Yönetim Bilişim Sistemleri

İzmir Bakırçay Üniversitesi

İzmir Bakırçay Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nden Merhaba!


Kaynak:
Yükseköğretim Program Atlası (26 Aralık 2021), https://yokatlas.yok.gov.tr/
Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (26 Aralık 2021), http://web.ee.hacettepe.edu.tr/osym/

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) lisans programı, insanı temel alarak, teknoloji, işletmecilik ve organizasyon konularına yoğunlaşan çok-disiplinli bir programdır. YBS alanının amacı, öncelikle işletmecilik ve organizasyonlara ilişkin problemleri çözmek için işletme sistemini analiz etmek, bilişim sistemi tasarlamak ve geliştirmek, ortaya çıkarılmış bilişim sistemini hayata geçirmektir.

Sosyo-teknik sistemler olarak bilişim sistemleri alanında eğitim alacak öğrenciler için (1) teknik düzeyde; yazılım, donanım, programlama, veri tabanı yönetimi, iş zekası ve veri madenciliği uygulamaları gibi teknik derslerin yanı sıra, (2) sosyal düzeyde; problem çözme becerisi, müzakere ve etkileme becerisi, kullanıcı/müşteri gereksinimlerini anlama ve bunlara cevap verme becerisi, proje yönetimi deneyimi, planlama ve örgütsel beceriler gibi edinimlerin kazanılmasına katkı sağlayan bir öğretim programı sunulmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri dinamik bir alandır ve teknoloji yardımıyla insanların hayatlarını ve iş yapma şekillerini iyileştirmek için sürekliliği hedefler. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlamak, problemleri çözmek, yenilikler üretmek, iletişim kurmak ve sürekli öğrenmek için bu alanda çalışacak bireylerin hızlı düşünme, sıkı çalışma disiplini, çoklu görevlerle başa çıkma, stres yönetimi alanlarında yetenekli olması beklenmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki mesleklere örnek olarak; İş Analisti, İşletmeler için Uygulama Geliştirici, Bilişim Teknolojileri Danışmanı, Sistem Analisti, Bilişim Teknolojileri Proje Geliştirme Lideri, Veritabanı Yöneticisi, İş Zekası Analisti, Sistem Geliştirici, Veritabanı Analisti, Web Geliştirici, Ağ Yöneticisi, Teknik Destek Uzmanı, Bilişim Sistemleri Yöneticisi verilebilir.

Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Bakırçay, İzmir

You can visit Faculty of Economics and Administrative Sciences' website at https://iibf.bakircay.edu.tr or University of Bakırçay's website at https://bakircay.edu.tr for more info.

ybs@bakircay.edu.tr