MIS 421 Internship

Image
Aşağıdaki bilgi STAJ sürecine ilişkin bir özet niteliğindedir. Yürürlükte olan orijinal dokümanlar ve formlar için şu linklere bakınız:

Öğrenciler

  • Staj 2. sınıftan ders aldıktan sonraki veya 3. sınıftan ders aldıktan sonraki yaz döneminde -sigortanın üniversite tarafından yapılması durumunda- en fazla bir defa yapılır.MADDE 6.3
  • Staj öncesinde İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası alınması gerekir.MADDE 6.2
  • Staj en az 20 işgünü ve en çok 48 işgünüdür.MADDE 7.1
  • Başvuru formu işletmeden onay alınarak doldurulur ve bölüm başkanlığına teslim edilir. Staj yapılacak işletmeyi öğrenci bulur.MADDE 11
  • Başvurular bölüm staj komisyonu tarafından değerlendirilir.MADDE 5
  • Yapılan stajın değerlendirilmesi denetçi öğretim üyesi tarafından yapılır.MADDE 10
  • Staj dersi son bahar yarıyılında (düzenli öğrenciler için sekizinci yarıyılda) seçilerek transcript'e eklenir.MADDE 6.1
  • Staj dersi seçmeli ders statüsünde olduğundan (6 AKTS) başarılı olarak tamamlandıktan sonra diğer bir seçmeli ders yerine saydırılabilir. Not:Resmi dokümanda bunu engelleyen bir madde olmamasına rağmen 8. yarıyılda transcript'e eklendiğinden bir problem yaratabilir. Doğruluğu için onay bekleniyor.
  • Staj ile ilgili olarak işletme bulmakta zorluk çeken veya konuya ilişkin sorusu olan öğrencilerin bölüm başkanı ile iletişim kurması süreci hızlandıracaktır.