MIS 436 Vocational Business Training

Image
Aşağıdaki bilgi İME sürecine ilişkin bir özet niteliğindedir. Yürürlükte olan orijinal dokümanlar ve formlar için şu linklere bakınız:

İME'nin (İşletmede Mesleki Eğitim) amacı öğrencilereMADDE 1;

 • Bilgi ve deneyimlerini pekiştirme imkânı sağlamak,
 • İşyerlerini, organizasyon yapılarını tanıtmak,
 • İş disiplini kazandırmak,
 • Bölümde edindikleri bilgileri uygulamada kullanabilme becerisi kazandırmak,
 • İstihdam edilebilirliklerini arttırmak,
 • Takım ruhu içinde birlikte iş yapabilme alışkanlığı kazandırmaktır.

Öğrenciler

 • İME son bahar yarıyılında (düzenli öğrenciler için sekizinci yarıyılda) 14 hafta süreyle yapılır.MADDE 5
 • İME'ne %80 oranında devam zorunludur.MADDE 6
 • İME bölüm komisyonu tarafından belirlenen ve duyurulan ölçütlere uygun işletmelerde yapılır.MADDE 7
 • İME'ye kaydolan öğrenci devam zorunluluğu olan bir başka derse kayıt yaptıramaz.MADDE 8
 • İME'nin yapılacağı işletmenin bulunması öğrencinin sorumluluğundadır.MADDE 10
 • Yarıyıl içinde bir ara raporun ve yarıyıl sonunda bir nihai raporun teslim edilmesi gerekir.
 • İME ile ilgili olarak işletme bulmakta zorluk çeken veya konuya ilişkin sorusu olan öğrencilerin bölüm başkanlığı ile iletişim kurması süreci hızlandıracaktır.